Komornik Sądowy
Białystok

Doświadczony i Profesjonalny Komornik
w Białymstoku – Paweł Kosowski

Godziny pracy

Poniedziałek
godz. 7.30 – 15.00

Wtorek
godz. 7.30 – 15.00

Środa
godz. 7.30 – 15.00

Czwartek
godz. 7.30 – 15.00

Piątek
godz. 7.30 – 15.00

PAWEŁ KOSOWSKI

Egzekucja prowadzona przez komorników i sądy rejonowe, polega ona na stosowaniu środków przymusu określonych przez przepisy. Środki przymusu służą uzyskaniu od dłużnika świadczenia należnego wierzycielowi, które zostało ustalone w akcie prawnym stanowiącym tytuł wykonawczy.

Sprawy egzekucyjne jak wyżej wspomniano należą do właściwości sądu rejonowych i komorników. Komornik swoją działalność wykonuje w imieniu państwa.

Zakres czynności powierzonych komornikowi jest znacznie szerszy od tych, które przekazano sądom rejonowym. Komornik nie jest organem władzy sądowej, pomimo że funkcjonuje przy sądzie rejonowym.

Tworzy on, a następnie prowadzi kancelarię komorniczą. Jest organem jednoosobowym
i nie jest związany stosunkiem pracy z sądem rejonowym. Jest on organem wykonawczym sądu i pełni rolę pomocniczą.